مشخصات فردی
نام:محسن سامع
تاریخ تولد:آبان 1347
جنسیت:مرد
محل سکونت:ایران - اصفهان
درباره من:آنچه مینویسم کتابت است.نه شعر.
نه شاعرم نه ادعا یا ادای شاعری دارم .
گاهی اندوه بی پایان سر ریز میکند
اگر چیزی نوشته شد آن چیزی ست که نتوانسته پنهان بماند
وصدالبته بیشتر در سکوت میگذرم...
مشخصات تماس
ایمیل:mohsen.same@yahoo.com
تحصیلات
سطح تحصیلات:کارشناسی ارشد
علایق
علایق:هرچه گفتیم جز حکایت دوست
در همه عمر ازآن پشیمانیم